Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

ul. Stary Rynek 9; 05-620 Błędów
tel: 486680356; bledow@home.pl
Szukaj
Temat
  Zarejestruj się Home  ·  Tematy  ·  Pliki  ·  Twoje konto  ·  Wyślij artykuł  ·  Top 10  
Menu
· Strona główna
· Archiwum artykułów
· Blogi
· Ciekawe strony
· Encyclopedia
· FAQ
· Forum
· Galeria
· Kontakt
· Pliki
· Poleć znajomym
· Statystyki
· Wyślij artykuł
· Zarządzanie kontem

Zawartość
·nasza szkoła
·świetlica szkolna
·Biblioteka i czytelnia
·plan lekcji
·samorząd uczniowski
·klasy
·nauczyciele
·pedagog
·psycholog
·dydaktyka
·absolwenci
·informator trzecioklasisty

Logowanie
Witaj, Anonymous
Pseudonim
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: udugek
Nowe dzisiaj: 3
Nowe wczoraj: 46
Wszystkie: 28535

Na stronie:
Gości: 150
Użytkowników: 3
Razem: 153

Teraz online:
01: udugek
02: votan
03: csyan27

Zakres czynności pedagoga
ZAKRES CZYNNOŚCI, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ
PEDAGOGA SZKOLNEGO


I. Zadania ogólno - wychowawcze
 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.

 2. Współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno - wychowawczego, profilaktycznego i innych dokumentów szkolnych

 3. Troska o realizację obowiązku szkolnego uczniów.

 4. Współpraca z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo - wychowawczych.

 5. Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom ułatwiających rozwiązywanie ich problemów wychowawczych

 


II. Profilaktyka wychowawcza

 

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych, poprzez:
  • obserwację zachowań pojedynczych uczniów i klasy;
  • rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych;
  • analizę wyników nauczania;
  • diagnozę środowiskową ucznia;
  • udzielanie porad wychowawczych;
  • prowadzenia zajęć na tematy ważne i interesujące uczniów;
 2. Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez:
  • wnioskowanie o wydanie opinii o uczniu do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
  • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
 3. Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
 4. Stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy, z rodzin dysfunkcyjnych możliwości udziału w różnych zajęciach turystycznych, rekreacyjnych i innych zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych.
 5. Udzielanie pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 6. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zapobiegania uzależnieniom, wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
 7. Wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu, oraz udzielania informacji w tym zakresie.
 8. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 9. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

 

III. Praca terapeutyczna

 

 1. Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
 2. Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych ()korekcja, reedukacja, terapia)

 

IV. Indywidualna opieka psychologiczno - pedagogiczna

 

 1. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 2. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
 3. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

 

V. Pomoc materialna

 

 1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom osieroconym, z rodzin alkoholowych, zdemoralizowanych, wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne.
 2. Troska o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne.
 3. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
 4. Wnioskowanie o skierowanie uczniów do placówek opiekuńczych, rodzin zastępczych, jeśli zajdzie taka konieczność.

 

VI. Organizacja pracy pedagoga

 

 1. Posiadanie rocznego planu pracy wynikającego z zadań zawartych w pkt. I - V , oraz uwzględniające konkretne potrzeby opiekuńczo - wychowawcze szkołyi środowiska.
 2. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktu tak z uczniami jak i z rodzicami.
 3. Bieżąca współpraca z dyrektorami szkół, wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarką szkolną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim poradnią psychologiczno - pedagogiczną i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
 4. Współpraca z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
 5. Składanie okresowej informacji (na półrocze i koniec roku) na posiedzeniu Rady Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów.
 6. Prowadzenie dokumentacji:
  • dziennik pracy pedagoga, w którym rejestrowane są wykonywane czynności;
  • ewidencje uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno - wyrównawczej, kształcenia specjalnego;

 

VII. Kompetencje

 

 1. Pedagogizacja rodziców.
 2. Opracowanie tematyki i wyników badań w zakresie pracy korekcyjno - kompensacyjnej, wychowawczej, i opiekuńczej na potrzeby szkoły.
 3. Przygotowywanie wniosków do sądu w sprawach uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo i zagrożonych patologią.

 

Prawa autorskie © Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-02-28 (6944 odsłon)

[ Wróć ]
Content ©

 


 

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.