Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w PSP w Błędowie

Szanowni Państwo,

w załączeniu dostępny jest dokument jaki należy złożyć, aby Państwa dziecko mogło kontynuować wychowanie przedszkolne w naszej szkole, do czego oczywiście zachęcam. Należy go dokładnie wypełnić i złożyć w skrzynce nadawczo-odbiorczej, która znajduje się w budynku A, tuż przy wejściu. Dokument należy złożyć do 14 lutego 2022r. Proszę zwrócić uwagę, że podpisy rodziców/opiekunów prawnych znajdują się w kilku miejscach (we wszystkich należy czytelnie podpisać).

Z poważaniem

Joanna Dudek