Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Świąteczny konkurs “Logopedyczny worek Świętego Mikołaja”

Zapraszamy uczniów klas 0-3 do wzięcia udziału w świątecznym konkursie logopedycznym “Logopedyczny worek Świętego Mikołaja”.

 

 

 

Regulamin szkolnego konkursu logopedycznego pt.: “Logopedyczny worek Świętego Mikołaja”

1. Temat konkursu: “Logopedyczny worek Świętego Mikołaja”.

2. Czas trwania konkursu: od 09.12.2022 r. do 19.12.2022 r.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów z klas 0-3.

4. Celem konkursu jest: rozwijanie świadomości językowej, pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej, doskonalenie słuchu fonemowego, rozwijanie percepcji słuchowej. 

5. W ramach Konkursu należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą worek Świętego Mikołaja, a w nim prezenty, których nazwy będą zaczynać się na jedną, wybraną głoskę (sz, ż/rz, cz, dż lub r).

6. Format pracy: A4. Technika: dowolna.

7. Na odwrocie pracy należy napisać nazwy przedstawionych przedmiotów, imię i nazwisko ucznia oraz klasę (może podpisać rodzic/opiekun).

9. Prace należy dostarczyć do gabinetu logopedy (budynek A) do dnia 19 grudnia 2022 r.

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 20 grudnia podczas wigilii klasowych. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

13. Rodzic/opiekun prawny wraz z dostarczeniem prac konkursowych dziecka wyraża zgodę na upublicznianie przez organizatora pracy wykonanej przez dziecko.

14. Wysyłając pracę rodzic/opiekun prawny uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.

 

Zapraszam do udziału w konkursie!

Małgorzata Cieślikowska

logopeda szkolny