Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Materiał o sposobach radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym dla ósmoklasistów

Szanowni Państwo,

przekazuję informacje zamieszczone na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym dla ósmoklasistów.

Link do strony: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/20220425%20E8%20Jak%20radzi%C4%87%20sobie%20ze%20stresem%20egzaminacyjnym.pdf