Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Zarząd Rady Rodziców 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

p. Katarzyna Wasiak

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na numer konta bankowego Rady Rodziców:

BS Biała Rawska O/Błędów 89 9291 0001 0070 6609 3000 0010

 

Wysokości wpłat:

Pierwsze dziecko                - 100,00zł

Drugie dziecko                    - 80,00zł

Trzecie dziecko                    - 50,00zł

Czwarte i kolejne dziecko   - 0,00zł