Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Standardy Ochrony Małoletnich

Szanowni Państwo,
nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 2023 poz. 1606) określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich.
„Standardy ochrony małoletnich” są jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia ich praw. Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczniejszą ochronę uczniów przed krzywdzeniem.
W załączniku znajdują się standardy ochrony małoletnich obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem uproszczonym. Wersja rozszerzona dostępna w sekretariacie szkoły.

Z poważaniem
Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie