Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

I WIOSENNY PRZEGLĄD PIOSENKI UCZNIOWSKIEJ

Serdecznie zapraszamy wszystkie uczennice i wszystkich uczniów do udziału w I Wiosennym Przeglądzie Piosenki Uczniowskiej, który odbędzie się pod koniec maja 2024 w naszej szkole. Formularz zgłoszeniowy dla każdego uczestnika znajduje się w Regulaminie w plikach do pobrania. 

 1. Przegląd odbędzie się pod koniec maja 2024 w naszej szkole. 
 2. W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły wokalno-instrumentalne (max 5 osób w zespole). 
 3. Każda klasa wystawia minimum 1 UCZESTNIKA. 
 4. Pod nazwą UCZESTNIK rozumie się: 

– solistę, 

– grupę solistów do 3 osób lub 

– zespół (max 5-osobowy),w którego skład wchodzi 1-3 solistów. 

 1. Repertuar jest dowolny, język utworu również, jednak niedozwolone jest śpiewanie piosenek zawierających zwroty wulgarne oraz treści niezgodne z przyjętymi obyczajami, obrażające uczucia innych osób, np. religijne, światopoglądowe, itp. 
 2. Wykonawcy biorący udział w Przeglądzie zobowiązani są do przygotowania utworów z akompaniamentem własnym lub zespołem akompaniującym, bądź z przygotowanym podkładem muzycznym na USB. Niedopuszczalne są nagrane partie wokalne drugiego głosu oraz chórków. 
 3. Dopuszczalne jest wykonanie utworu a capella - bez akompaniamentu. 
 4. Wykonawcy mogą zaprezentować utwór swojego autorstwa. 
 5. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną, nagłośnieniową. 
 6. Zmiana repertuaru po oddaniu formularza możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów. 11. Formularze zgłoszenia otrzyma każda klasa. Wypełnione formularze proszę oddać wychowawcy lub przekazać do organizatorów. 
 7. Ocena i nagrody: 
 8. W składzie jury znajdują się nauczyciel muzyki oraz 3 nauczycieli innych przedmiotów. Jury po zakończeniu wszystkich występów udaje się na obrady, celem wyłonienia zwycięzcy konkursu. W tym momencie nastepuje krótka przerwa. Po zakończeniu obrad jury przyznaje Grand Prix oraz wyróżnienia za II i III miejsce. 
 9. Uczniowie i pozostali nauczyciele przyznają Nagrodę Publiczności. Głosowanie odbywa się na karcie głosowania. Każdy uczeń i nauczyciel może oddać tylko jeden głos. Karta głosowania musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz numerem klasy. Np. Jan Kowalski, kl. IIIf, poniżej wybrany solista lub zespół (podajemy numer jego/ich klasy), na który głosujemy. Głos wrzucamy do urny z nazwą wybranego UCZESTNIKA
 10. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: 
 • poprawność wykonania pod względem językowym, 
 • dobór repertuaru (opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu) • walory głosowe, emisja głosu, czystość dźwięku, modulacja głosu 
 • walory sceniczno – aktorskie, ruch, taniec, gestykulacja 
 1. Jury nie ocenia akompaniamentu muzycznego UCZESTNIKA
 2. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowe dyplomy, natomiast zwycięzcy trzech pierwszych miejsc – nagrody. 

Ustalenia końcowe: 

 • Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu oraz na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Błędowie. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności przesłuchań konkursowych. Lista osób występujących w ustalonej kolejności będzie dostępna w przededniu konkursu. • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego publikowania nagrań i zdjęć z przesłuchań konkursowych na stronie szkoły. 
 • W przypadku wystąpienia sytuacji nieuregulowanych tym Regulaminem decyzję ostateczną podejmuje jury.