Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Magiczne Okienko" - Magia kwiatów

XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magiczne Okienko” – Magia kwiatów

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w osiemnastej edycji konkursu. Tematem tegorocznego konkursu są kwiaty, zachwycające w swojej urodzie, barwie, kształcie i fakturze. Są ozdobą naszych ogrodów, dają możliwość tworzenia wspaniałych kompozycji na rabatkach i w doniczkach. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej i propagowanie różnych technik malarskich i graficznych.

XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Magiczne Okienko" 2024

Temat konkursu: "Magia kwiatów"

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w osiemnastej edycji naszego konkursu. Tematem tegorocznego konkursu są kwiaty, zachwycające w swojej urodzie, barwie, kształcie i fakturze. Są ozdobą naszych ogrodów, dają możliwość tworzenia wspanialych kompozycji na rabatkach i w doniczkach. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej i propagowanie różnych technik malarskich i graficznych. 


Warunki uczestnictwa:
1.Uczestniczyć w konkursie mogą dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat.
2.Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace (format A2 lub A3) wykonane nie wcześniej niż w roku szkolnym 2022-2023.
3.Prace mogą by wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej (nie będą oceniane grafiki komputerowe oraz prace wyklejane ziarnami, kulkami bibułowymi)
4.Z tyłu pracy powinna być naklejona czytelnie opisana karta zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia podany jest w załączniku regulaminu konkursu. Prace nieopisane, bez podpisanej karty zgłoszenia będą zdyskwalifikowane, nie będą oceniane prace zbiorowe.
5.Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Miejski Ośrodek Kultury ul.. Mariacka 9 44-310 Radlin
          Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach:
          I grupa - 5-6 lat
          II grupa - 7 - 9 lat
          III grupa - 10 - 12 lat
          IV grupa - 13 -15 lat
          V grupa - dzieci i młodzież z niepełnosprawnością (bez ograniczeń wiekowych)

6. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentacji oraz publikacji nadesłanych prac. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu 
7. Nagrody w postaci albumów książkowych oraz foldery prac z dyplomami zostaną przesłane laureatom po 01.04.2024r.


Terminarz:
Prace należy przynieść do świetlicy nr 1 lub świetlicy nr 3 do dnia 5 marca 2024 roku. Zostaną one przesłane do organizatora oraz ocenione przez profesjonalne jury. Wyniki konkursu oraz inne informacje opublikowane będą na stronie internetowej 27.03.2024www.mok.radlin.pl