Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Oddziały przygotowawcze/przyjęcie ucznia z Ukrainy

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie informuje, że do szkoły przyjmowani będą uczniowie z Ukrainy do oddziałów przygotowawczych, albo włączani do klas. Oddziały zaczną funkcjonować od dnia 22 marca 2022r. (wtorek). Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.10.  Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do oddziału przygotowawczego lub przyjęciem do poszczególnych klas proszone są o kontakt ze szkołą (tel. 486680356) lub osobisty.

Dokumenty do uzupełnienia/dostarczenia przez rodzica:

1) Wniosek

2)Podanie o przyjęcie do szkoły.

3) Paszport dziecka lub akt urodzenia.

4) Świadectwo szkolne lub oświadczenie rodzica dot. edukacji dziecka.

5) Nr Pesel (jeśli został nadany).

6) Deklaracja dot. zapisu dzieci do świetlicy szkolnej.

7) Deklaracja dot. zapisu dzieci na obiady (jeśli będą korzystać; odpłatność za obiad 5,50 na dzień).

8) Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły przez osoby inne niż rodzice.

9) Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły.

10) Klauzula informacyjna.

11) Wniosek o dowóz- autobus szkolny.

Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki „Oddziały przygotowawcze” lub z sekretariatu szkoły.